BALANCE STÚDIÓ (Salvus Proficio Kft.) ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Salvus Proficio Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megtesszük. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolunk, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésünkbe, ha Ön azokat a tudomásunkra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozást, mint adatkezelőt. A vállalkozás a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 A Salvus Proficio Kft. mint adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és magára nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát. Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel.

Az Ön által megadott adatokhoz harmadik félként az alábbi megbízott személyek férnek hozzá:

Csűrös Tímea, Balance terapeauta, üzletvezető,

Kovács Erika, pénzügyi ügyintéző

Kuntár Ágnes, Balance terapeuta

Nagy-Vargáné Varga Terézia, Balance terapeuta

Szalai János, IT tanácsadó

ITC 91 Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Az informatikai eszközön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

A Salvus Proficio Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Az adatezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a balancestudio.hu weboldalon, A Balance Stúdióban (1035 Budapest, Vihar u. 36.)

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom: Cégnév: Salvus Proficio Kft. adatkezelő

Adószám: 24304676-1-41

Székhely: 1035 Budapest, Vihar köz 36.

Weblap:www.balancestudio.hu

Kapcsolattartás: Tel.: +36 (30) 224 03 26, studio@balancestudio.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele történik: ITC 91 Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 1. Adakezelési cél: Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtása

A szolgáltatás igénybevevőjének adatait jogi kötelezettség teljesítése, ügyfélkapcsolat fenntartása és a lehető legmagasabb szakmai színvonalú szolgáltatás nyújtása céljából kezeljük.

Név és cím adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állítsunk ki. Telefonszámára és nevére időpont-egyeztetés céljából van szükség.

A masszázskezelés vagy/és fizikai közérzetet javító szolgáltatás miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi információkat. A kezelőlapot csak akkor készítjük el és tároljuk, amennyiben kifejezetten hozzájárul. A kezelőlapokat papír alapon, a külön erre a célra kialakított, zárt kezelőlap irattárban tároljuk.

Hozzájárulását a kezelőlap kitöltésével és aláírásával adja meg.

Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (és a kezelőlapot) az utolsó találkozásunk után eltelt egy év múlva semmisítjük meg.

 1. Adatkezelési cél: online vásárlás

Személyes adataira az alábbi célokból van szükség: feldolgozzuk és kezeljük online vásárlásait, megrendeléseit, fizetéseit, valamint panaszkezeléseit. Számlát állítunk ki vásárlásairól.

A következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

Kapcsolattartói információk: így név, cím, e-mail cím és telefonszám, fizetési információ és fizetési előzmények, rendelési információ, fiókazonosító, vásárlási előzményeket.

 1. Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Érintetti jogok:

 1. a)    hozzáférés, az Önre vonatkozó, általunk kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
 2. b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. c)    az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
 4. d)    az adat kezelésének korlátozása;
 5. e)    az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 6. g)    bármely Önre vonatkozó, általunk kezelt személyes adatról másolat adása;
 7. h)    tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.
 8. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Honlap: http://www.naih.hu

Honlapunk Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ

Mik azok a cookie-?

A cookie-k olyan IT adatok, fájlok vagy információdarabok (ideértve de nem kizárólag a text fájlokat), amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak (vagymás internetképes eszközökön, mint okostelefonokon vagy táblagépeken), amikor meglátogat egy weboldalt. A cookie-kat maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Ezek után a böngésző minden egyes oldalletöltéskor elküldi a cookie-k tartalmát a webszervernek, így az a felhasználó beállításainak megfelelően tudja a weboldalt a későbbiekben betölteni a teljes anonimitás mellett.

Mire használjuk a cookie-kat?

A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a weboldal könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé. Emellett arra is használjuk a cookie-kat, hogy anonim, összesített statisztikákat készítsünk, amelyekkel jobban megértjük, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalunkat, és hogy segítsenek nekünk javítani azok struktúráját és tartalmát. Az így összegyűjtött információ névtelen, pusztán a weboldal fejlesztése érdekében használjuk őket.

Milyen típusú cookie-kat használunk?

A weboldalunkon kétféle cookie-t használunk: Az „ideiglenes (session) cookie”-kat, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a weboldalt vagy ki nem jelentkezik onnan. A „tárolt (fixed) cookie”-k élettartamától és az Ön böngésző beállításaitól függ, hogy meddig maradnak eszközén, vagy addig, amíg a cookie-kat a felhasználó manuálisan nem törli az eszközéről. Az esetleges partnerweboldalakkal

kapcsolatos cookie-k használata mindig az adott partner által szabályozottak szerint történik.

Személyes adatok védelme

A cookie-k által gyűjtött adatokat kizárólag a felhasználói élmény növelése, valamint az egyedi felhasználói beállítások szerinti működés érdekében használjuk fel úgy, hogy harmadik fél nem juthat hozzá, továbbá az adatokat nem adjuk ki harmadik félnek.

A cookie-k törlése

A legtöbb internet böngésző alapbeállítása az, hogy elfogadja a cookie-kat. Ezeket az alapbeállításokat megváltoztathatja úgy, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, arról, hogy az Ön által látogatott weboldal milyen cookie-kat használ. Kérjük, további információért vagy a beállítások megváltoztatásáért nézze meg a böngészője Súgójában leírtakat, illetve mobileszköze beállítási menüjét.

Amennyiben Ön megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, akkor előfordulhat, hogy a weboldal nem fog tökéletesen működni.

Naplófájlok

Mint a legtöbb weboldal, és webserver mi is gyűjtjük és felhasználjuk a naplófájlok adattartalmát. A naplófájlokban levő információ tartalmazza az IP (Internet protokoll) címed, az Internet Szolgáltatódat (ISP), a honlapunk meglátogatására használt böngészőt (mint pl. Internet Explorer vagy a Firefox), az időpontot, amikor honlapunkra látogattál, és hogy mely oldalakat látogattad meg az egész oldalunkon.

Adatkezelési összefoglaló

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás helye és ideje
Számviteli bizonylat kiállítása Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont NAV felé Székhelyen, Legalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenység Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont ITC 91 Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Könyvelőnél, Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatok Név

Telefonszám

Időpont egyeztetés, változtatás GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont nem történik Kapcsolat fennállását követő egy év
Szolgáltatás nyújtása Név, telefonszám egészségügyi előzmények és jelen probléma, valamint azzal összefüggésben lévő információk ellenjavallatok és javallatok megismerése, sérülések elkerülése, a kezelések dokumentálása GDPR 9. cikk (2) a) pont

személyes beleegyezés

nem történik hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a kapcsolat fennállását követő egy év
Online vásárlás kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám

számlázási név, cím
fizetési információ és fizetési előzmények
rendelési információ fiókazonosító vásárlási előzmények

online vásárlások, megrendelések, fizetések, panaszkezelések  kezelése, feldolgozása GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja NAV felé, ITC 91 Könyvelő és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Székhelyen, Legalább 8 év,

Könyvelőnél, Legalább 8 év

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.